Blog

Get Unblocked before the summer vacation

ODBLOKUJ SIĘ to kurs jęzkowy dla osób, któ­re uczy­ły się an­giel­skie­go, ale na­dal bo­ją się mó­wić. Re­gu­lar­ny tre­ning ję­zy­ko­wy. Mó­wie­nie, mó­wie­nie i jesz­cze raz mó­wie­nie. Pomysł na kurs ODBLOKUJ SIĘ powstał, gdy coraz częściej zgłaszały się do nas osoby, które uczyły się od lat, jednak nadal bały się mówić. Studenci opisują swoje doświadczenia z językiem…
Read more

YouPolish Weekend Crash Course

Fast, intensive language training for those who would like to start speaking Polish immediately.  In most common every day situations. This short Polish language course designed by the YouPolish school is dedicated for foreigners who want to learn some most important phrases in no time. YouPolish Crash Course, which consists of twelve 45-minute lessons –…
Read more

Nowa strona YouEnglish

Stało się, nareszcie mamy nową, lepszą stronę internetową. Jest jak w naszym logo: złoto, blask i monochromy, nieco mniej tekstu, ale za to więcej treści. Poza tym od teraz można umówić lekcję demo używając złotego guzika i formularza kontaktowego z zakładki Kontakt. Żegnamy nasze stare, błękitne www bez żalu, bo było za stare. Poprawiliśmy nawigację,…
Read more

Polish lessons in Wrocław

Here at YouEnglish we don’t just teach English! Over 30% of our students are actually learning Polish with us. We have amazing tutors who are native Polish speakers that also speak fantastic English. We have students from England, France, Spain, Korea and many other countries who attend weekly Polish lessons in our Wrocław school.  Not…
Read more