SKY TOWER 44 Piętro, Wrocław

Egzamin wstępny z języka angielskiego do klasy IB

Kurs  dla uczniów 8-klasy szkoły podstawowej, któ­rzy planują zdać egzaminy do liceów z klasami przygotowującymi do matury międzynarodowej.