Egzamin wstępny z języka angielskiego do klasy IB

Zapisz się do grupy! Uczymy online, na żywo i hybrydowo. Jeśli się zgłosisz do 20 września ’23, zapłacisz 15% mniej.

W kilkudziesięciu liceach w całej Polsce, prywatnych i państwowych, istnieje możliwość zdawania międzynarodowej matury czyli IB  /Internationale Baccalaureate/. Jeśli zdajesz maturę w systemie IB to nie znaczy, że musisz studiować za granicą. Wyniki egzaminów są przeliczane przy aplikacji na polskie uczelnie i oczywiście, matura IB otwiera drogę na wszystkie uczelnie na świecie.

W klasach IB młodzież uczy się pisania akademickiego i posługiwania się językiem angielskim na lekcjach. Oswaja się też z  pracą z anglojęzycznymi  nauczycielami wśród, których są też  native speakerzy czyli osoby, .które przyjechały do Polski z Wielkiej Brytanii, USA czy Australii i angielski jest dla nich naturalną formą komunikacji. Poza oczywistą poprawą jakości angielskiego, IB uczy także samodzielnej pracy, otwartości na inne kultury (często zdarza się, że w klasach pojawiają się osoby innych narodowości) i doskonale przygotowuje do trudów nauki na uniwersytecie. Najważniejszą cechą programu jest możliwość jego dopasowania do ucznia – każdy z nich ma indywidualny plan, ułożony według wybranych przedmiotów. Wybór nie jest jednak w pełni dowolny – wymogiem jest wybranie po jednym przedmiocie z każdej z sześciu grup przewidzianych przez IBO (International Baccalaureate Organization) na poziomie rozszerzonym lub podstawowym. Są to:

  1. Group 1: Language A – język ojczysty
  2. Group 2: Language B – język obcy
  3. Group 3: Individiuals and societies – geografia oraz historia
  4. Group 4: Experimental Sciences – przedmioty eksperymentalne, takie jak biologia, chemia, fizyka.
  5. Group 5: Mathematics – matematyka na jednym z czterech dostępnych poziomów. (Większość szkół oferuje trzy z nich)
  6. Group 6: Arts – przedmioty artystyczne takie jak teatr i muzyka. Wiele szkół w Polsce nie oferuje ich, a co za tym idzie uczeń wybiera 6 przedmiot z jednej z poprzednich grup.

Optymalnym wyborem jest wzięcie 3 przedmiotów na poziomie podstawowym oraz 3 na rozszerzonym, z uwagi na to, że IB wymaga od swoich uczniów minimum 3 rozszerzeń i minimum 6 przedmiotów. Dzięki wytłumaczonemu wcześniej podziałowi, lekcje odbywają się w małych grupach (średnio ok 15 osób), które sprzyjają nauce i indywidualnemu podejściu do każdego z uczniów, koniecznemu w tego typu programie. Owo skupienie na pojedynczym uczniu jest niezwykle potrzebne przy Internal Assessments, gdzie każdy uczeń pisze pracę: analizę, raport z eksperymentu czy rozwiązanie problemu na wybrany przez siebie temat.

Ostatnim elementem różniącym maturę IB od polskiej jest system punktowy – z każdego przedmiotu uczeń dostaje nie procentowy wynik a ocenę w skali 1-7. Uzyskane punkty sumuje się, co daje maksymalny wynik 42 punktów, do których dochodzą 3 punkty za esej z TOKu oraz Extended Essay.

Maturę można uznać za zdaną, kiedy obydwa eseje dostana dość dobre, na stronie internetowej IB jest odpowiednia tabela, tłumacząca jakie wyniki można otrzymać. suma punktów z ocen z przedmiotów na podstawie będzie wynosić 9 punktów, a na rozszerzeniu – 12, gdzie na podstawie pojawia się nie więcej niż 1 dwójka, a na rozszerzeniu nie ma żadnej dwójki. Nie można mieć również więcej niż 3 trójki. Wymaganym jest również zaliczenie CAS.