Egzaminy międzynarodowe z języka angielskiego

Do jakich egzaminów międzynarodowych pomożemy Ci się przygotować:

 • Cambridge First Certificate in English
 • Cambridge Advanced Exam
 • IELTS
 • TOEFL

Kursy: indywidualne (stacjonarne lub online) lub grupowe (tylko online)

Certyfikat z języka angielskiego – który wybrać?

Zanim wybierzesz kurs dla siebie, dobrze zapoznaj się z opisami międzynarodowych, ogólnie uznawanych certyfikatów, o które zamierzasz zawalczyć. 

Zwróć uwagę, że niektóre z nich są ważne tylko przez 2 lata. Inne zachowują ważność na zawsze. 

FCE, CAE i Proficiency

CERTYFIKATY NA CAŁE ŻYCIE

Najbardziej popularne na świecie brytyjskie egzaminy Cambridge English to First Certificate in English, Cambridge Advanced Examination, Proficiency in English. W odróżnieniu od IELTS i TOEFL, ważność zdanego egzaminu i certyfikatu jest w każdym z nich nieograniczona w czasie. 

Wszystkie trzy egzaminy są skonstruowane w podobny sposób: 

testują wszystkie umiejętności (kompetencje) językowe, czyli rozumienie tekstu mówionego i pisanego, znajomość gramatyki i słownictwa, a także umiejętność pisania w języku angielskim. 

Każdy z powyższych egzaminów to świetna okazja do zrobienia naprawdę dużego skoku. Solidne przygotowanie do każdego etapu egzaminu gwarantuje konkretny progres. Jakie jeszcze korzyści dają certyfikaty Cambridge: 

Egzamin B2 First (FCE)

 • Jest  uznawany przez ponad 150 uczelni wyższych w Polsce i 2 000 uczelni zagranicznych
 • Honorują go najlepsi pracodawcy: Adidas, Bank Millenium, Coca-Cola, Hewlett-Packard Poland, KPMG, Siemens sp. z o.o. i wiele innych
 • Pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej
 • W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach 1–3 szkoły podstawowej w Polsce
 • Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej
 • Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pilotów wycieczek.
 • Umożliwia studia pierwszego stopnia w języku angielskim w krajach nieanglojęzycznych.

Egzamin CAE

C1 Advanced to jeden z najpopularniejszych testów z języka angielskiego na świecie na poziomie zaawansowanym (C1):

 • Jest honorowane przez ponad 6 000 instytucji na całym świecie, w tym uczelnie, pracodawców i instytucje rządowe
 • Honorują go najlepsi pracodawcy: Adidas, Bank Millenium, Coca-Cola, Hewlett-Packard Poland, KPMG, Siemens sp. z o.o. i wiele innych
 • Pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej
 • W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich w Polsce
 • Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej
 • Jest honorowany przez MSZ jako potwierdzenie umiejętności językowych do nadania stopnia dyplomatycznego
 • Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
 • C1 Advanced jest honorowany przez ponad 3 tys. instytucje na całym świecie, a wśród nich uczelnie wyższe, pracodawców i agencje rządowe. Egzamin ten przydatny jest:
  • w rekrutacji na prawie wszystkie uczelnie brytyjskie
  • w uzyskaniu aż do 70 dodatkowych punktów UCAS Tariff
  • w rekrutacji na uniwersytety i instytuty TAFE w Australii
  • w uzyskaniu wizy studenckiej do Australii
  • w rekrutacji na uczelnie wyższe w USA i Kanadzie.

Egzamin Cambridge Proficiency

Zdecyduj się na egzamin C2 Proficiency, jeśli chcesz udowodnić pracodawcom, że znasz angielski na poziomie wyższego kierownictwa, lub gdy chcesz podjąć studia podyplomowe lub doktoranckie na anglojęzycznym uniwersytecie.

Przystępując do egzaminu powinieneś umieć:

 • rozumieć prawie wszystko, co słyszysz lub czytasz w języku angielskim
 • używać i rozumieć język oficjalny, akademicki, jak i potoczny
 • negocjować, dyskutować i omawiać subtelne kwestie złożonych tematów.

(źródło: britishcouncil.pl

Jeśli  myślisz o studiach zagranicznych, najlepiej dowiedzieć się jakich certyfikatów wymaga wybrana przez Ciebie uczelnia. Zwykle uniwersytety precyzyjnie określają także wynik, jaki powinieneś uzyskać, by zostać przyjętym. 

Najbardziej popularne certyfikaty 2-letnie to TOEFL i IELTS. 

Czym różnią się egzaminy językowe TOEFL i IELTS?

 • oba egzaminy sprawdzają słownictwo z różnych dziedzin 
 • Oba testują logiczne myślenie, umiejętność wyciągania wniosków 
 • Sprawdzają rozumienie tekstu, opisywanie diagramów, tabel i wykresów 
 • Oba są ważne tylko 2 lata 
 • TOEFL jest bardziej popularny w Stanach Zjednoczonych, a IELTS w Wielkiej Brytanii.
 • w obu zawsze dostaniesz certyfikat 

Egzamin TOEFL

 • Zdaje się go na stanowisku komputerowym 
 • Czas trwania: 240 minut w ciągu jednego dnia. 
 • Maksymalna ilość punktów: 120 
 • Wyniki dostaniesz w ciagu 10 dni 
 • Cena: 205 USD

Egzamin IELTS

Składa się z dwóch części: 

 • test na komputerze – 160 minut 
 • część ustna – zdawana w innym dniu 

Za każdą z sekcji można otrzymać od 1 do 9 punktów.

Wyniki dostaniesz w ciągu 13 dni 

Cena: ok. 770 PLN. 

Liczba punktów z egzaminu TOEFL wymagana na najlepszych uczelniach w USA:

UczelniaMinimalna liczba punktów
Harvard University104
Yale University100
Massachusetts Institute of Technology100
Princeton108
New York University105
Columbia University100
Stanford University100
California Institute of Technology (Caltech)110

Liczba punktów wymagana z egzaminu IELTS na najlepszych uczelniach w UK:

UczelniaMinimalna liczba punktów
Cambridge University7,0
Oxford University7,0
London School of Economics7,0
University of Warwick6,5
Imperial College London6,5-7,0
University College London6,5
King’s College London6,5
University of Bath6,5-7,0
University of Arts London6,5-7,0