Wrocław, SKY TOWER, floor 44

Egzaminy międzynarodowe z języka angielskiego

Kurs przed egzaminem wstępnym do klasy z IB (matura międzynarodowa) 2 semestry, 1 x 90 minut w tygodniu.


First Certificate in English

38 spo­tkań x 90 minut
Jak czę­sto: 2x ty­dzień, pon / śr  17:30-19:00
Ter­min: 09.09.2019–05.02.2020
Ce­na: 2660 PLN   /ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j/


CAE - Cambridge Advanced Exam (2 semesters, 2 x 90 minutes)


CPE - Cambridge Proficiency (2 semesters, 2 x 90 minutes)


IELTS (2 semesters, 2 x 90 minutes)