English for Kids Online Now

English for Kids and Teenagers

Jest oczywiste, że nasze dzieci MUSZĄ dobrze posługiwać się co najmniej jednym językiem obcym. Wybór jest jasny – bez angielskiego trudno wyobrazić sobie dalszą edukację i dobry start zawodowy. Innych języków warto uczyć się dla przyjemności, jednak bez angielskiego ani rusz.

It goes without saying that our kids MUST speak well at least one foreign language. The choice is pretty obvious – without English it’s really hard to imagine further education and a good career start. Other languages can also come in handy, or simply be learnt for fun, but without English life can be tough.

Naszym młodym uczniom oferujemy naukę na kursach angielskiego dla najmłodszych indywidualnie lub w małych grupach, tak żeby każdy uczestnik miał szansę poćwiczyć mówienie.

Our young learners are offered individual lessons or studying in small groups, so that each student gets a chance to really practice speaking.

Why go for English for Kids with YouEnglish? What is so seriously different?

95% rodziców, którzy szukają u nas lekcji dla dzieci narzeka, że młodzież ciągle się uczy i ciągle nie mówi. Nietrudno zrozumieć dlaczego – klasy w szkole są liczne, często mimo najlepszych chęci nauczycieli, podczas zajęć angielskiego dla dzieci zwyczajnie brakuje czasu na uruchamianie mówienia. Dla wielu uczniów testy nie stanowią problemu, prawdziwa trudność to AKTYWNE, CZYNNE UŻYWANIE języka mówionego. Znakomici w testach i grach komputerowych, młodzi zdecydowanie słabiej radzą sobie ze zwyczajną codzienną rozmową, opisem wyjaśnieniem, czy załatwieniem sprawy po angielsku.

95% parents who come to us make one complaint: their kids study for years, but cannot speak. It’s easy to see why: school classes are usually numerous, and even despite teachers’ efforts and best intentions, there’s simply never enough time to get them to speak the language. For many school students written tests are not a big problem. A real challenge is having to actually ACTIVELY USE the language. Excellent at tests and computer games, young people often struggle when they have to make a chat, describe a situation, explain something, run errands or get something done in English.

W YouEnglish staramy się uzupełniać te braki. Przede wszystkim chcemy pokazać, że mówienie po angielsku to duża frajda. Nasi zagraniczni lektorzy to ludzie otwarci, serdeczni i chętni do zabawy. Wiedzą, ze podczas zabawy znika stres i język ‚sam’ wchodzi do głowy. Podczas zajęć angielskiego z dziećmi i młodzieżą nasi lektorzy oswajają ich z językiem obcym, zmuszają do komunikacji, walczą o to, żeby uaktywniać materiał przerabiany przez nie w szkole. Lektorzy pochodzą z Polski i zza granicy, to świetny trening przed prawdziwym życiem.

At you English we try to compensate for this loss. First of all we work to show our younger students that speaking English is great fun. YouEnglish teachers working with kids (Poles or foreigners) are kind, open, warm and ready to play. We know that fun is the enemy of stress, and when there is no stress, English becomes a tool for communication in class and is learned naturally and without effort. Kids and teenagers become used to speaking English; they are forced to communicate, must fight to be understood and, above all, to activate the English required by school. YouEnglish teachers are both Polish and native speakers of English, so it’s a great training before real life practice.

English for Kids and Teenagers. At YouEnglish we keep an eye on your kids’ school homework, explain the grammar and expand their vocabulary.

Jednak oprócz zabawy w przypadku dzieci i nastolatków warto pracować także nad poprawnością gramatyczną, wymową i intonacją, bo jeśli w młodym wieku nauczą się mówić poprawnie, zostanie to z nimi na zawsze.

Fun is essential, but in the case of kids and teenagers it is also really important to work on their grammatical correctness, good pronunciation and intonation – if then get it now, it will stay for ever.

Im dziecko starsze i bardziej świadome, tym więcej czasu powinno poświęcać ćwiczeniom gramatycznym i leksykalnym – mówionym, pisanym i czytanym na głos. To ten wiek, którego nie wolno przegapić, młody mózg chłonie jak gąbka i rejestruje na długie lata. 

When our kids become a bit older (12, 13) – they should spend more time on doing grammar and vocabulary exercises, both written and spoken. At this age their brain is like a sponge, whatever they learn now will stay with them for a long, long time.

Grade 8 Exam, Matura Exam, EFC, CAE, IELTS. We help teenagers to prepare for English exams, both Polish and international.

Młodzież przygotowujemy do egzaminów z języka angielskiego: test 8-klasisty, matura, egzaminy wymagane przez zagraniczne uczelnie oraz egzaminy Cambridge typu CFC, CAE, IELTS.

Teenagers can prepare with us for both Polish exams testing their English (Grade 8 Exam, Matura Exam), and for examinations required and recognized by foreign universities (such as Cambridge exams of CFC, CAE, IELTS).

Do egzaminów przygotowują zarówno Polacy jak i obcokrajowcy. Ich cecha wspólna to duża skuteczność. Jesteśmy bardzo dumni z  imponujących wyników naszych młodych studentów.

Our teaching team consist of both Polish and foreign teachers. What they have in common is impressive results. We are really proud of our students’ exam scores.

Use the kids’ school breaks – English lessons don’t have to be about ‘classroom boredom’.

2 lub 3 miesiące to bardzo długa przerwa w nauce, zwłaszcza języka obcego, który wymaga regularnych treningów. Co roku przygotowujemy ofertę nauki w lecie – zarówno w naszej szkole w Sky Tower, jak i w zagranicą.

2 or 3 months-long holiday is a really long break from learning a foreign language, which requires regularity. Every year we put together a special English summer program for kids and teens who come to Wroclaw for holiday or who are local and stay in the city.

Na miejscu proponujemy zajęcia angielskiego dla dzieci w charakterze półkolonii – trochę zajęć warsztatowych, gry i zabawy w połączeniu z wyjściami do miasta w towarzystwie naszych lektorów (gry terenowe, kręgle, minigolf, itd.)

What we offer is a combination of classes, workshops, fun and games in class connected with field trips with native speakers of English (bowling, mini-golf, shopping, eating out, etc. )

W lecie wysyłamy dzieci i młodzież na fantastyczne obozy (nie tylko angielskie!) lub do sprawdzonych przez nas szkół językowych w Wielkiej Brytanii, Kanadzie czy USA. To doskonałe uzupełnienie nauki w kraju. Więcej informacji w zakładce WYJAZDY JĘZYKOWE.

In summer we also recommend language camps (not only for English), or courses with our partner schools in Great Britain, Canada, or USA. It is an excellent finishing touch for classes at home. You will find more in LANGUAGE TRIPS.

Prices of YouEnglish Courses for Kids

Our courses come in 3 basic packages of 30, 60 and 90 classes (every single class is 45-minute long). There are 4 studying options, starting from the most elastic individual classes. Come and book a demo lesson, together we can work out a learning plan which will address your most important or urgent needs.

Angielski dla dzieci – cennik

Nasze kursy językowe to pakiety 60 lekcji 45-minutowych. Oferujemy 4 warianty, od najbardziej elastycznych lekcji indywidualnych po zajęcia w grupach. Zapraszamy na lekcję demo, wspólnie wybierzemy optymalne rozwiązanie i ustalimy plan, z którego będziesz zadowolony.

Individual Classes

One 45-minute lesson / 100 PLN

Classes in Pair

One 45-minute lesson / 60 PLN per person

Groups of 3 or 4

One 45-minute lesson / 40 PLN per person

Groups of 5 or 6

One 45-minute lesson / 30 PLN per person

Kwarantanna 2020