Wrocław, SKY TOWER, floor 44

Russian

START LEARNING

Kurs  rosyjskiego dla osób, któ­re ni­gdy się nie  uczy­ły,  lub zna­ją tyl­ko kil­ka słów.

Level: beginners

40 meetings x 90 minutes
Group size: 4 - 6
Jak czę­sto: 2 x ty­dzień, wt/czw go­dzi­na 19:00–20:00
Duration: 10.09.2019–31.01 2020
Ce­na:  2660 PLN ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j


MÓW PO ROSYJSKU

Uczyłeś się rosyjskiego? W naszej szkole językowej zajęcia prowadzą doskonali lektorzy i native speakerzy, zaczniesz mówić już od pierwszej lekcji.

40 meetings x 90 minutes
Group size: 4 - 6
Jak czę­sto: 2 x ty­dzień, wt/czw go­dzi­na 19:00–20:0
Duration: 10.09.2019–31.01 2020
Ce­na:  2660 PLN ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j