Polish Language Exams

Egzamin z polskiego jako języka obcego

W naszej szkole przygotujesz się do egzaminów z języka polskiego dla obcokrajowców. Tylko  certyfikat z języka polskiego jako obcego jest dokumentem oficjalnie potwierdzającym  znajomość polskiego.
Taki dokument jest wymagany dla osób starających się o obywatelstwo  polskie /egzamin na poziomie B1/ , osób chcących pracować w służbie zdrowia, służbie cywilnej. Również wyższe uczelnie wymagają od przyszłych studentów znajomości polskiego. W zależności od kierunku studiów jest to egzamin na poziomie B1 lub B2. Do takiego egzaminu przygotowujemy również dzieci i młodzież. 

Egzamin możesz zdać od poziomu A1 do poziomu C2.


Ile punktów trzeba uzyskać żeby zdać egzamin?
Warunkiem zdania egzaminu dla dorosłych jest uzyskanie wyniku:

na poziomie A1, A2: co najmniej 50% punktów z części pisemnej egzaminu i 50% punktów z części ustnej egzaminu

na poziomie B1: co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu i 50% punktów z części ustnej egzaminu

na poziomach B2, C1, C2: co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu i 60% punktów z części ustnej egzaminu.

Egzamin dla dzieci i młodzieży jest zaliczany po uzyskaniu na wszystkich poziomach biegłości językowej (A1, A2, B1, B2) co najmniej 50% punktów z części pisemnej egzaminu i 50% punktów z części ustnej egzaminu.