Kategorie
Lekcje języka angielskiego

Grupowe kursy języka angielskiego

Kurs dla Początkujących – 2 semestry

Kurs  języka angielskiego dla osób, któ­re chciałby rozpocząć naukę i zaczynają od zera lub zna­ją tyl­ko kil­ka słów. W YouEnglish zaczniesz mówić już od pierwszych zajęć. W naszej szkole językowej stawiamy na mówienie i uczymy tak, byś cieszył się szybkimi postępami w nauce i mówił, mówił i jeszcze raz mówił.

Gru­pa: 2–4 osób
Jak czę­sto: 2x ty­dzień, pon / śr 17:00-18:00
Ter­min: 09.09.2019–30.06.2020
Ce­na: 2660 PLN ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j/


Kursy dla dzieci – 2 semestry

Zajęcia w małych grupach, które pomogą twojemu dziecku nabrać odwagi w mówieniu. Stawiamy na uczenie przez zabawę. Nasi lektorzy i native speakerzy prowadzą zajęcia wyłącznie po angielsku i dzięki temu dzieciaki muszą używać języka i mają przy tym sporo radości.

Plan kursów dla dzieci dopasowujemy do planu lekcji, możliwe są spotkania poranne (przed lekcjami) i popołudniowe.

Gru­pa: 2–4 osób
Jak czę­sto: 2x ty­dzień
Ter­min: 09.09.2019–30.06.2020
Ce­na: ok. 245zł miesięcznie 2x 60 minut w tygodniu w grupie 4-osobowej


Odblokuj Się w Jeden Semestr

Se­me­stral­ny kurs dla osób, któ­re uczy­ły się an­giel­skie­go, ale na­dal bo­ją się mó­wić.
Re­gu­lar­ny tre­ning ję­zy­ko­wy. Mó­wie­nie, mó­wie­nie i jesz­cze raz mó­wie­nie.

Po­ziom: (pre) in­ter­me­dia­te

po­­ra­n­ny
40 spo­tkań x 90 minut
Gru­pa: 4–6 osób
Jak czę­sto: 2x ty­dzień, pon / czw  11:15–12:45
Ter­min: 09.09.2019–31.01.2020
Ce­na: 2800 PLN   /ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j/

po­­po­­łu­­d­nia 
40 spo­tkań x 90 minut
Gru­pa: 4–6 osób
Jak czę­sto: 2x ty­dzień, pon / czw  18:15–19:45
Ter­min: 09.09.2019–31.01.2020
Ce­na: 2800 PLN   /ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j/

Po­ziom:  in­ter­me­dia­te

po­­ra­n­ny 
40 spo­tkań x 90 minut
Gru­pa: 4–6 osób
Jak czę­sto: 2x ty­dzień, wt / czw  11:15–12:45
Ter­min: 10.09.2019–31.01.2020
Ce­na: 2800 PLN   /ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j/

po­­po­­łu­­d­nia
40 spo­tkań (76 x 45 min)
Gru­pa: 4–6 osób
Jak czę­sto: 2x ty­dzień, wt / czw  18:15–19:45
Ter­min: 10.09.2019–31.01.2020
Ce­na: 2800 PLN   /ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j/


Odblokuj się w Jeden Miesiąc

To intensywny kurs językowy dla osób, któ­re uczy­ły się an­giel­skie­go, ale bo­ją się mó­wić.
Szyb­ki tre­ning ję­zy­ka angielskiego. Mó­wie­nie, mó­wie­nie i jesz­cze raz mó­wie­nie.

Po­ziom: (pre)in­ter­me­dia­te

po­­ra­n­ki
12 spo­tkań (24 x 45 min)
Gru­pa: 4–6 osób
Jak czę­sto: 3 x ty­dzień, pon / śr/ pt 11:15–12:45
Ter­min: 02.09–27.09.2019
Ce­na: 840 PLN   /ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j/

popołudnia
12 spo­tkań (24 x 45 min)
Gru­pa: 4–6 osób
Jak czę­sto: 3 x ty­dzień, pon / wt/ czw 19:00–20:30
Ter­min: 02.09–26.09.2019
Ce­na: 840 PLN   /ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j/


Kursy językowe przygotowujące do egzaminów – 2 semestry

  • First Certificate in English
  • Cambridge Advanced Exam
  • Cambridge Proficiency
  • IELTS

80 spo­tkań x 90 minut (2 semestry)
Gru­pa: 4–6 osób
Jak czę­sto: 2x ty­dzień, pon / czw  18:15–19:45
Ter­min: 09.09.2019–30.06.2020
Ce­na: 5600 PLN   /ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j/

  • Test 8-klasisty (2 semestry, 1 x 90 minut w tygodniu)
  • Matura 2020 (2 semestry, 1 x 90 minut w tygodniu)

40 spo­tkań x 90 minut (2 semestry)
Gru­pa: 4–6 osób
Jak czę­sto: 1x ty­dzień, dzień i godzinę spotkania ustalimy z grupą
Ter­min: 09.09.2019–30.06.2020
Ce­na: 2800 PLN   /ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j/