SKY TOWER 44 Piętro, Wrocław

Język angielski dla Zaawansowanych

Konwersacje, czyli kursy angielskiego dla zaawansowanych, którzy chcą pracować nad płynnością i swobodą wypowiedzi na wyższych poziomach. W naszej szkole językowej zajęcia te prowadzą nauczyciele akademiccy, native speakerzy z UK, USA, RPA i Australii. Oprócz rozmowy, przenosimy gramatykę i słownictwo na jeszcze wyższy poziom.

Gru­pa: 2–4 osoby
Jak czę­sto: 1x ty­dzień,  śr 18:00-19:30

Czas trwania: 2 semestry
Ter­min: 09.09.2019–30.06.2020
Ce­na: 2800 PLN /ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j/

Możliwe są też konwersacje indywidualne.