Język angielski indywidualnie

Ucz się szybciej. Angielski indywidualnie w szkole YouEnglish.

Nasze indywidualne kur­sy angielskiego są każdorazowo budowane we­dług po­trzeb studenta. Je­że­li czu­jesz, że wy­koń­czy­ły Cię wcześniejsze podejścia, me­to­dy i brak efektów, być może warto wypróbować indywidualne lekcje angielskiego z nami. Porozmawiajmy podczas lekcji demo – fachowo doradzimy jak najszybciej osiągniesz swój cel. Pomożemy Ci ustalić, co trzeba zrobić w trakcie kursu, wspólnie określimy czas nauki, częstotliwość i licz­bę spo­tkań, a także pokażemy, jak uczyć się najefektywniej.

W ce­nie kur­sów dla studentów indywidualnych oferujemy du­żą ela­stycz­ność w planowaniu i odwoływaniu lub przekładaniu za­jęć. Jest to ważne dla większości naszych zabieganych studentów. Indywidualnych lekcji angielskiego uczy­my tak­że w week­en­dy – zarówno online, jak i w naszej szkole we Wrocławiu.

UWAGA: Lekcje stacjonane odbywają się wyłącznie w blokach 60 i 90min.

Język angielski indywidualnie – wystąpienia publiczne

(po­ziom śred­nio­-za­awan­so­wa­ny i wy­żej)

Bo­isz się mó­wić po an­giel­sku przed szer­szym gro­nem? Zjada Cię stres? Bez ner­wów, są wśród nas nie tylko fachowi nauczyciele, ale także PR-ow­cy, prawnicy, muzycy, a nawet inżynier Barbara. Podczas indywidualnych lekcji angielskiego doradzimy, jak opanować panikę i rzetelnie przećwiczymy każde zdanie. Będziesz znakomicie przygotowany do swojego występu. Na zajęcia zapraszamy przedstawicieli wszystkich branż.

Odblokuj się – angielski indywidualnie

Często pracujemy z osobami, które czują blokadę w mówieniu w języku obcym. Czasami jest to dawna trauma szkolna, nadmierny perfekcjonizm, problemy z pewnością siebie, lub po prostu brak wiary w sukces.

Z myślą o problemie opracowaliśmy własny, flagowy koncept, czyli kurs ODBLOKUJ SIĘ. Mamy sukcesy, więc może warto spróbować z YouEnglish? Podczas zajęć indywidualnych z języka angielskiego w naszej szkole nikt nie będzie Cię obserwować, a my dołożymy starań, żebyś poczuł się komfortowo i bezpiecznie. Nawet nie zauważysz, kiedy zaczniesz rozmawiać w języku obcym.

Indywidualne lekcje angielskiego w YouEnglish – Konwersacje z native speakerami i nie tylko

(po­ziom śred­nio­-za­awan­so­wa­ny i wy­żej)

Nasi native speakerzy oraz my, polscy lektorzy języka angielskiego, z przyjemnością pomożemy Ci w wyrażaniu myśli, odczuć, wrażeń i opinii.

Mamy swój pomysł, jak robić to skutecznie. Nie martw się, że będzie nudno, i że nie dopuścimy Cię do głosu. Przyjdź do naszej szkoły na indywidualne lekcje angielskiego, po­znaj cie­ka­wych lu­dzi i po­roz­ma­wiaj na wszyst­kie waż­ne dla Cie­bie te­ma­ty. Z każdych zajęć wyniesiesz nowe słownictwo i zwroty niezbędne do tego, żeby wyrażać się elegancko i precyzyjnie. Podczas lekcji demo powiesz nam, co Cię interesuje, jakie tematy zupełnie Cię nie obchodzą, a my przygotujemy program nauki, który uwzględni Twoje potrzeby i preferencje. Jeśli problemem okaże się płynność lub wymowa, na pewno będziesz miał okazję je poćwiczyć.

Koncepcja pracy YouEnglish zakłada naukę z kilkoma różnymi lektorami. Jest to działanie celowe i świadome, zwłaszcza na wyższych poziomach zaawansowania. Celem zajęć konwersacyjnych jest wymiana myśli z różnymi ludźmi, osłuchanie z różnymi akcentami i otwarcie na to, co mówią inni. Z native speakerami ćwiczysz nie tylko mówienie, ale także rozumienie. Zapraszamy!

Indywidualne lekcje języków we Wrocławiu

Lekcje indywidualne

125 PLN / 45 minut

Szkoła językowa we Wrocławiu

Lekcje w parach

80 PLN / os.

język angielski indywidualnie

3 lub 4 osoby

60 PLN / os.

język angielski indywidualnie

5 lub 6 osób

50 PLN / os.