SKY TOWER 44 Piętro, Wrocław

Kursy intensywne języka polskiego (Crash Courses)

Crash course 3 dni

Du­ża, ude­rze­nio­wa daw­ka pol­skie­go w kla­sie i ty­le sa­mo prak­ty­ki na mie­ście – w sty­mu­lu­ją­cym to­wa­rzy­stwie na­szych lek­to­rów. Mów po pol­sku i po­zna­waj lu­dzi.

#zostańwdomu z YouEnglish - kursy językowe online

Angielski, polski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, koreański

Nareszcie możesz uczyć się częściej – rano, popołudniu i wieczorem.

Nowa opcja – lekcje 30-minutowe.

Chcesz do ludzi? Online też możesz uczyć się w grupie.

Teraz taniej - zapłacisz 15% mniej!

YouEnglish – You are the method