SKY TOWER 44 Piętro, Wrocław

Rosyjski

ROZPOCZNIJ NAUKĘ

Kurs  rosyjskiego dla osób, któ­re ni­gdy się nie  uczy­ły,  lub zna­ją tyl­ko kil­ka słów.


MÓW PO ROSYJSKU

Uczyłeś się rosyjskiego? W naszej szkole językowej zajęcia prowadzą doskonali lektorzy i native speakerzy, będziesz ćwiczyć płynność już od pierwszej lekcji.