SKY TOWER 44 Piętro, Wrocław

Francuski

ROZPOCZNIJ NAUKĘ

Kurs  francuskiego dla osób, któ­re ni­gdy się nie  uczy­ły,  lub zna­ją tyl­ko kil­ka słów.

Po­ziom: po­cząt­ku­ją­cy


MÓW PO FRANCUSKU

Uczyłeś się francuskiego? W naszej szkole językowej zajęcia prowadzą doskonali lektorzy i native speakerzy, będziesz ćwiczyć płynność mówić już od pierwszej lekcji.