SKY TOWER 44 Piętro, Wrocław

Hiszpański

ROZPOCZNIJ NAUKĘ

Kurs dla osób, któ­re ni­gdy nie uczy­ły się hisz­pań­skie­go, lub zna­ją tyl­ko kil­ka słów.

Po­ziom: po­cząt­ku­ją­cy


MÓW PO HISZPAŃSKU

Uczyłeś się już hiszpańskiego? W naszej szkole językowej zajęcia prowadzą doskonali lektorzy i native speakerzy, będziesz ćwiczyć płynność już od pierwszej lekcji.