SKY TOWER 44 Piętro, Wrocław

Niemiecki

ROZPOCZNIJ NAUKĘ

Kurs  niemieckiego dla osób, któ­re ni­gdy  się nie uczy­ły,  lub zna­ją tyl­ko kil­ka słów.

Po­ziom: po­cząt­ku­ją­cy

40 spo­tkań x 90 minut
Gru­pa: 4–6 osób
Jak czę­sto: 2 x ty­dzień, wt/czw go­dzi­na 16:00–17:30
Ter­min:  10.09.2019–31.01 2020
Ce­na:  2800 PLN (ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j)


MÓW PO NIEMIECKU

Uczyłeś się niemieckiego? W naszej szkole językowej zajęcia prowadzą doskonali lektorzy i native speakerzy, raz w tygodniu spotkasz się z lektorem i raz z native speakerem. Zaczniesz mówić już od pierwszej lekcji.

40 spo­tkań x 90 minut
Gru­pa: 4–6 osób
Jak czę­sto: 2 x ty­dzień, wt/czw go­dzi­na 16:00–17:30
Ter­min:  10.09.2019–31.01 2020
Ce­na:  2800 PLN (ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j)