SKY TOWER 44 Piętro, Wrocław

Kursy przygotowawcze do matury z języka angielskiego

MATURA 2020

Zdaj ma­tu­rę! W szkole YouEnglish powtórzymy z Tobą gramatykę, słownictwo, popracujemy też nad pisaniem. Wszystko pod kątem egzaminu maturalnego, przystąpisz do egzaminu pewnie i z podniesionym czołem.

22 spo­tka­nia x 90 minut
Gru­pa:4–6 osób
Jak czę­sto: 1 x ty­dzień, piąt­ki 16:00–17:30
Ter­min: 3.10.2019–26.03.2020
Ce­na:1540 PLN /ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j/