Lekcje indywidualne języków obcych Teraz online

Języki obce indywidualnie – online lub we Wrocławiu

Ucz się szybciej. Języki obce indywidualnie w szkole YouEnglish

Nasze indywidualne kur­sy językowe są każdorazowo budowane we­dług po­trzeb studenta. Je­że­li czu­jesz, że wy­koń­czy­ły Cię wcześniejsze podejścia, me­to­dy i brak efektów, być może warto spróbować z nami. Porozmawiajmy podczas lekcji demo – fachowo doradzimy, w jaki sposób najszybciej osiągniesz swój cel. Pomożemy Ci ustalić, co trzeba zrobić w trakcie kursu, wspólnie określimy czas nauki, częstotliwość i licz­bę spo­tkań, a także pokażemy, jak uczyć się efektywnie.

W ce­nie kur­sów dla studentów indywidualnych oferujemy du­żą ela­stycz­ność w planowaniu i odwoływaniu lub przekładaniu za­jęć. Jest to ważne dla większości naszych zabieganych studentów. Nasi studenci uczą się tak­że w week­en­dy – zarówno online, jak i w naszej szkole we wrocławskim Sky Tower.

Języki obce indywidualnie – wystąpienia publiczne (po­ziom średnio­-za­awan­so­wa­ny i wy­żej)

Bo­isz się mó­wić w języku obcym przed szer­szym gro­nem? Zjada Cię stres? Bez ner­wów, są wśród nas nie tylko fachowi nauczyciele, ale także PR-ow­cy, prawnicy, muzycy, a nawet inżynier Barbara. Podczas zajęć indywidualnych doradzimy, jak opanować panikę i rzetelnie przećwiczymy z Tobą każde zdanie. Będziesz znakomicie przygotowany do swojego występu. Na zajęcia zapraszamy przedstawicieli wszystkich branż.

Odblokuj się – angielski i inne języki indywidualnie

Często pracujemy z osobami, które czują blokadę w mówieniu w języku obcym. Czasami jest to dawna trauma szkolna, nadmierny perfekcjonizm, problemy z pewnością siebie lub po prostu brak wiary w sukces.

Z myślą o problemie, opracowaliśmy własny, flagowy koncept, czyli kurs ODBLOKUJ SIĘ. Mamy sukcesy, więc może warto spróbować z YouEnglish? Podczas kursu ODBLOKUJ SIĘ w naszej szkole dołożymy starań, żebyś poczuł się komfortowo i bezpiecznie. Nie będziesz sie czul oceniany i nawet nie zauważysz, kiedy zaczniesz rozmawiać w języku obcym.

Indywidualne lekcje w YouEnglish – konwersacje z nativami i nie tylko (po­ziom śred­nio­-za­awan­so­wa­ny i wy­żej)

Christa, Lauren, Andrew, Patrick, John, Sarah oraz my, polscy lektorzy angielskiego z przyjemnością pomożemy Ci w wyrażaniu myśli, odczuć, wrażeń i opinii.

Mamy swój pomysł, jak robić to skutecznie. Nie martw się, że będzie nudno, i że nie dopuścimy Cię do głosu. Wejdź online lub przyjdź do Sky­To­wer na indywidualne lekcje językowe, po­znaj cie­ka­wych lu­dzi i po­roz­ma­wiaj na wszyst­kie waż­ne dla Cie­bie te­ma­ty. Z każdych zajęć wyniesiesz nowe słownictwo i zwroty niezbędne do tego, żeby wyrażać się elegancko i precyzyjnie. Podczas lekcji demo powiesz nam, co Cię interesuje, a jakie tematy zupełnie Cię nie obchodzą, a my przygotujemy program nauki, który uwzględni Twoje potrzeby i preferencje. Jeśli problemem okaże się płynność lub wymowa, na pewno będziesz miał okazję je poćwiczyć.

Koncepcja pracy YouEnglish zakłada naukę języka z kilkoma różnymi lektorami. Jest to działanie celowe i świadome, zwłaszcza na wyższych poziomach zaawansowania. Celem zajęć konwersacyjnych jest wymiana myśli z różnymi ludźmi, osłuchanie z różnymi akcentami i otwarcie na to, co mówią inni. Z native speakerami poćwiczysz nie tylko mówienie, ale także rozumienie. Zapraszamy!