SKY TOWER 44 Piętro, Wrocław

Wyjazdy i obozy językowe dla dzieci

Nasi partnerzy ze szkół językowych w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie i Francji w prestiżowych ( m.in.Oxford, Cambridge, London, Edinburgh, Canterbury, Boston, San Francisco,Toronto, Paris, Heidelberg) i mniej znanych miejscach, ale niezwykle urokliwych miejscach, organizują kursy dla dzieci i młodzieży, takie wyjazdy to znakomite połączenie zabawy, wypoczynku i nauki. W ich czasie czasie, młodzi ludzie łatwo pokonują bariery językowe i mają okazję poznać nowych znajomych z całego świata.