SKY TOWER 44 Piętro, Wrocław

Odblokuj się w soboty

Po­­ziom: (pre)in­­te­r­me­­dia­­te
To kurs dla osób, któ­­re uczy­­ły się an­gie­l­skie­­go, ale na­­dal bo­­ją się mó­­wić.
In­te­n­sy­w­ny, week­en­do­wy tre­­ning ję­­zy­­ko­­wy. Mó­­wie­­nie, mó­­wie­­nie i je­sz­cze raz mó­­wie­­nie.

#zostańwdomu z YouEnglish - kursy językowe online

Angielski, polski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, koreański

Nareszcie możesz uczyć się częściej – rano, popołudniu i wieczorem.

Nowa opcja – lekcje 30-minutowe.

Chcesz do ludzi? Online też możesz uczyć się w grupie.

Teraz taniej - zapłacisz 15% mniej!

YouEnglish – You are the method