SKY TOWER 44 Piętro, Wrocław

Odblokuj się

NIE BÓJ SIĘ I MÓW PO ANGIELSKU!


W YouEnglish specjalizujemy się w pracy z dorosłymi, którzy boją się mówić po angielsku. Od kilku lat trafiają do nas osoby, dla których angielski to ciężki temat, bo ‚coś je blokuje’. Czasami jest to dawna trauma szkolna, nadmierny perfekcjonizm, problemy z pewnością siebie lub po prostu brak wiary w sukces.

Z myślą o problemie, opracowaliśmy własny, flagowy koncept, czyli kurs ODBLOKUJ SIĘ. Mamy sukcesy, więc może warto spróbować?