LONDON – South Bank University

Dla młodzieży: od 13 do 17 lat

Cena: £ 500 (cena za 1 tydzień, godziny 9.00 – 17.00)

Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Cena obejmuje naukę angielskiego, lunch, wyjścia i zajęcia popołudniowe oraz dalsze wycieczki w sobotę.

Możliwe terminy: między 26.06.2023 a 11.08.2023