Kategorie
Lekcje języka polskiego

Szybki kurs języka polskiego

Szybki, intensywny kurs językowy dla tych, którzy chcieliby poczuć się pewniej w codziennych sytuacjach. Nasz autorski, weekendowy kurs języka polskiego dla obcokrajowców, dedykujemy tym, którzy chcieliby rozpocząć naukę języka polskiego i szybko przyswoić najważniejsze słowa.

YouPolish Weekend Crash Course by YouEnglish to 9 godzin nauki najbardziej przydatnych, najczęściej używanych zwrotów. Po weekendzie spędzonych w naszej szkole w Sky Tower, będziesz mógł porozumieć się w restauracji, sklepie, taksówce czy u lekarza. Będziesz także umiał zapytać o drogę i zamienić kilka słów o pogodzie. Chociaż polski nie należy do najłatwiejszych języków, naprawdę można zacząć mówić i rozumieć po polsku bez zagłębiania się w gramatykę.

Dla kogo?

Nasi studenci to osoby, które pracują lub studiują we Wrocławiu.

Jak to dzia­ła?

Przyjdź w pią­tek po­po­łu­dniu do Sky To­wer, przy­łącz się do gru­py i od ra­zu za­cznij mó­wić po pol­sku. Za­ję­cia po­pro­wa­dzą do­świad­czeni lek­to­rzy, dzię­ki cze­mu unik­niesz ru­ty­ny i mo­no­to­nii. Po 4 lek­cjach w pią­tek pój­dziesz do do­mu, po­rząd­nie się wy­śpisz i wró­cisz do nas w so­bo­tę i nie­dzie­lę ra­no po ko­lej­ną por­cję wie­dzy.

Plan zajęć:

  • Piątek 17:00-18:15
  • Sobota 10:00-13:15
  • Niedziela 10:00-13:15

Ile to kosz­tu­je?

25 PLN za lek­cję, czy­li 300 PLN za pe­łen kurs /Cena od osoby w grupie 4-osobowej/