SKY TOWER 44 Piętro, Wrocław

Język angielski dla Początkujących

Kurs  języka angielskiego dla osób, któ­re chciałby rozpocząć naukę i zaczynają od zera lub zna­ją tyl­ko kil­ka słów. W YouEnglish zaczniesz mówić już od pierwszych zajęć. W naszej szkole językowej stawiamy na mówienie i konstruujemy kursy angielskiego dla początkujących tak, byś cieszył się szybkimi postępami w nauce i mówił, mówił i jeszcze raz mówił.

Gru­pa: 2–4 osoby
Jak czę­sto: 2x ty­dzień, pon / śr 17:00-18:00

Czas trwania: 2 semestry (76 spotkań)
Ter­min: 09.09.2019–30.06.2020
Ce­na: 2660 PLN /ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j/